Mládež

 
Rybářský kroužek je pod vedením pana Jana Hozmana. Pravidelně se koná každou středu od 16.00 hodin v klubovně MO Nepomuk v Sokolovně. 
 
 
 
 
 
 
 
                          
Odbor mládeže je podporován Ministerstvem školství, mládeže a sportu.