ČRS MO Nepomuk

Jsme organizace s dlouholetou rybářskou historií sahajícíí až do roku 1902. Naše organizace se vždy zaměřovala na sportovní rybolov a chov ryb. V dnešní době obhospodařujeme několik rybochovných zažřízení. Mezi největší z nich je Špitálský rybník v Nepomuku a rybník v Čížkově.
 
Z hlediska sportovního rybolovu organizace obhospodařuje 18km dlouhý úsek mimopstruhového revíru Úslava 5 a 15km dlouhý pstruhový revír Úslava 5. Dále pro své členy zajišťujeme rybolov na Klášterském rybníce.
 
Členská základna čítá více než 300 členů a to nejen mužů, ale i dětí a žen.
 
Pravidelně organizujeme rybářské závody a vyhlášený rybářský bál.
 
Doufáme, že na těchto stránkách naleznete vše, co hledáte. V opačném případě budeme rádi za jakoukoli zpětnou vazbu v záložce DISKUZNÍ FÓRUM.
 
Petrův zdar a mnoho úlovků
Výbor MO Nepomuk

A takhle jsme začali....

 

Dne 20.6.1902 byla do hostince "Panský dům" svolaná valná hromada. Na této valné hromadě bylo usneseno, založení spolku jménem "Rybářský klub" v Nepomuku. Tehdy pan G. Jirsík pronajal vody jak od velkostatku Zelená Hora,  tak od fary Vrčen řeku Úslavu s přítoky od mlýna zv. Hyndrák přes obec Železná HUť a Srby až na hranice Ždírce. Dále byl pronajat potok od Klášterského jezu ař po ústí řeky. Vznikly stanovy, které hned v §1 ustanovily češtinu jako jednací řeč a v případě, že by byla řeč změněna, došlo by k zániku spolku. Je tedy velice obdivuhodné, že spolek vydržel i za doby, kdy byla němčina úředním jazykem.

 

Po odsouhlasení návrhu stanov, dne 8.7.1902 byly dány do tisku první spolkové stanovy, které vyšly s datem 8.7.1902.           

    
Schůze I. řádné valné hromady proběhla dne 16.8.1902 v hostinci „ Panský dům“ , které se zúčastnilo 16 zájemců a na programu bylo přečtení stanov, definitivní přijímání členů a volba výboru. Od této valné hromady měl klub 26 členů, kde prvním předsedou se stal p. Gabriel Jirsík, místopředsedou J. Krajíček a jednatelem L. Král. 


Taktéž byl stanoven roční členský příspěvek na 5,-Kčs, zápisné na 2,-Kčs, zakládající členové složili 25,-Kčs jednou pro vždy. Volební období bylo stanoveno tříleté.

Tím byl nepomucký rybářský klub založen a klubovní život se rozjel naplno .