Rok 2014


Členská schůze 12.12.2014

- zahájil p. Somolík 

- zúčastnilo se 46 členů

- Program:

          1. Zahájení

          2. schválení programu členské schůze

          3. volba  mandátové komise

          4. volba návrhové komise

          5. zpráva mandátové komise

          6. smlouva o pronájmu na Klášterský rybník

          7. pravidla lovu na Kl. rybníce, cena povolenky

          8. informace hospodáře o nasazování ryb

          9. ceny povolenek 2015

          10. plán práce na rok 2015

          11. informace o novýchh webových stránkách MO Nepomuk

          12. diskuze

          13. usnesení

          14. závěr

- Bod č. 6 - prodloužena doba rybolovu - 1.3. - 31.12.

          - sečení hráze 4x ročně

          - pravidelný úklid přelivu

          - závody - 2x mládež, 2x dospělí

          - členové s trvalým pobytem v Klášteře mají nárok na povolenku zdarma

          - platnost smlouvy od 2015 - 2018

- Bod č. 7 - cena povolenky zvenduta na 600Kč

          - bílá ryba je hájena a musí být vždy puštěna zpět

          - zákaz čeřínkování

- Bod č. 8, 9 - informace o zvýšení ceny krmení o 20Kč na 70Kč

          - členské příspěvky je možno zaplatit pouze do konce dubna

- Bod č. 10 - plán činnosti na rok 2015

           - Výdej povolenek

                    - 3.1. - 13.00 - 17.00 - Sokolovna Nepomuk

                    - 17.1. - 13.00 - 15.00 - Klubovna MO Nepomuk

                    - 11.2. - 16.00 - 18.00 - Klubovna MO Nepomuk

                    - 21.2. - 13.00 - 15.00 - klubovna MO Nepomuk

          - rybářský bál - 10.1.2015 - KD Klášter od 20.00hodin

          - výroční členská schůze - 21.3.2015 - KD Klášter od 14.00hodin

          - rybářské závody - 25.4. - Klášter

          - rybářské závody mládeže - termín bude upřesněn

          - rybářské soustředění mládeže - červenec/srpen

          - schůze výboru bude každou druhou středu v měsíci v klubovně MO Nepomuk

          - člesnká schůze v prosinci v roce 2015 nebude - odhlasováno členskou schůzí všemi hlasy

- Bod č. 11 - informace o nových webových stránkách MO Nepomuk

- Bod č. 12 - diskuze

          - p. Šefl informoval o lístkách na bál a tombole

          - čištění přelivu - Oubrecht, Oubrecht

          - místo pro invalidy - 1x - výbor projedná na lednové schůzi

- Bod č. 13 - usnesení - četl p. Hozman - všichni odhlasovali

- Bod č. 14 - zakončil p. Somolík

          


Výborová schůze 3.12.2014

- p. Somolík - informoval o pozvání na jednání m. zastupitelstva Klášter - jednání o změně nájemní smlouvy na pronájem rybníka Klášter

- p. Milo - žádost o zvýšení příspěvků na krmení z 50Kč na 70Kč - bylo jednohlasně odhlasováno

          - návrh na zvýšení ceny povoleky na Klášterský rybník, zákaz čeřínkování a hájení bílé ryby - bylo jednohlasně odhlasováno

- p. Hozman - navrhl prodloužit dobu lovu na Klášterském rybníce od března do prosince - bylo jednohlasně odhlasováno

          - informoval o dotacích na činnost mládeže


Výborová schůze 12.11.2014

- p. Somolík - informoval o žádosti o pronájem rybníka Klášter

- p. Šefl - informoval o lístkách na rybářský bál - cena vstupenky 120Kč

- p. Milo - informoval o nutnosti opravy korby na PV3S a výbor odsouhlasil nákup nových vaniček

- p. Hozmanová - informovala o nových internetových stránkách 

          - žádost o psaní článků do Nepomuckých novin a do kabelové televize


Výborová schůze 8.10.2014

- p. Šefl informoval o kandidátech na medaile a odznaky

          - medaile - p. Chouň

          - bronzový odznak - p. Hozman, p. Bříza

          - stříbrný odznak - p. Chaloupek, p. Milota, p. Oubrecht, p. Somolí Jar., p. Večera

          - zlatý odznak - p. Soška Karel, p. Palacký, p. Šefl

- p. Šefl informoval o přípravách na rybářský bál 10.1.2015

- p. Milo informoval o výlovu Špitálského rybníka - vyloveno 2500Ks K3 průměrné váhy 1kg

- výbor odhlasoval zrušení funkčních požitků

- p. Hozman informoval o umístění mládeže na LRU v Hradci Králové na 4. místě

          - informace o sponzorech


Výborová schůze 10.9.2014

- do 15.10. se musí podat návrhy na vyznamenání 

- řešení podání písemného požadavku na úpravu břehových porostů na ČRS Plzeň

- 4.10. výlov Špitálského rybníka - další výlovy budou upřesněny

- nákup kabátů pro lovící četu

- p. Hozman - informace o konání Územního kola Zlaté udice v roce 2016

            - informace o soustředění na Štědroníně

            - informace o dotacích ČRS


Výborová schůze 11.6.2014

- vyjádření ŽP o kontrole provozu v Čečovicích a havarijnním stavu

- vyhotovení podpisových vzorů 

- p. Hozman - informoval o konání Územního kolo Zlaté udice - celkově 3. místo ze 7 družstev

        - požadavek na odznaky pro děti za umístění na závodech

        - žádost o poskytnutí finanční podpory na soustředění mládeže na Štědroníně


Výborová schůze 14.5.2014

- p. Hozman informoval o okresním kole Zlaté udice v Klášteře

            - územní kolo Zlaté udice v Nýrsku

            - soustředění mládeže 9.8. - 13.8. na Štědroníně

            - žádost o naviják na RT

- konzultace přestupku p. Milana Merta

- p. Tykal informoval o dopise na ŽP o znečištění Čečovického potoka

 


Výborová schůze 9.4.2014

- rozdělení funkcí ve výboru
                - předseda - Somolík Jaroslav
                - místopředseda - Špeta František
                - jednatel - Milan Chouň
                - pokladní - Kohoutová Barbora
                - kulturník - Šefl František, Chalooupek Vladislav
                - vedoucí kroužku mládeže - Hozman Jan
                - zástupce životního rostředí - Tykal Josef
                - zapisovatel - Oubrecht Václav
                - správce autoparku - Palacký Jan
                - hospodář - Milo Ivan
                - zástupce hospodáře - Kasík Václav st., Vaněk Václav
                - předsedda revizní komise - Louda VLadimír
 
- z katastrálního úřadu přišlo oznámení o vyznačení plomby na pozemky 32/2 a 32/3 
- oznámení o přestupku - Václav Pavlíček
- p. Milo - nasazování ryb - Kaplanka, Mileč, Prádlo, Průhon, Osobovy, Špitál, Čížkov, Klášter
- závody Klášter 26.4.2014 - hl. cena - zapůjčení Škoda Yeti od Auto-Štádler na víkend s plnou nádrží
- znečištění Čečovického potoka z prádelny v Čečovicích
- p. Hozman - nákup věci pro RT pro soutěže 

Zápis z výroční členské schůze 15.3.2014

    - volba návrhové, mandátní a volební komise 

    - zpráva o činnosti výboru za rok 2013 - p. Tykal

    - zpráva o výsedku hospodaření za rok 2013 - p. Tykal

    - zpráva o financích za rok 2013 - p. Chouň

    - zpráva revizní komise - p. Louda

    - zpráva o činnosti kroužku mládeže - p. Hozman

    - zpráva mandátové komise - p. Špeta; bylo přítomno 28 členů = cca 10% členské základny; i přes nízkou účast členů schůze splnila všechny podmínky a byla tak usnášení schopná

    - seznámení s výsledkem voleb - p. Somolík ml. 

            - výbor

                    - Hozman Jan - 28 hlasů - zvolen

                    - Chaloupek Vladislav - 28 hlasů - zvolen

                    - Chouň Milan - 28 hlasů - zvolen

                    - Kasík Václav st. - 28 hlasů - zvolen

                    - Kohoutová Barbora - 28 hlasů - zvolena

                    - Milo Ivan - 28 hlasů - zvolen

                    - Oubrecht Václav - 27 hlasů - zvolen

                    - Palacký Jan - 28 hlasů - zvolen

                    - Somolík Jaroslav - 28 hlasů - zvolen

                    - Špeta František - 27 hlasů - zvolen

                    - Šefl František - 28 hlasů - zvolen

                    - Tykal Josef - 28 hlasů - zvolen

                    - Vaněk Václav - 25 hlasů - zvolen

            - dozorčí komise

                    - Louda Vladimír - 25 hlasů - zvolen

                    - Somolík Josef - 28 hlasů - zvolen

                    - Štěpáník Petr - 27 hlasů - zvolen

- Diskuze - znečištění Čečovického potoka - nově zvolený výbor bude touto situaci řešit

- hlasování o usnesení - všichni "PRO"


Výborová schůze 5.3.2014

    - přípravy zpráv na členskou schůzi

    - čištění hrází Milečského a Čížkovského rybníka

    - p. Hozman informoval o semináři vedoucích kroužků mládeže; přihlášení kroužku na celorepublikový sraz mládeže; zúčastnění se závodů Zlatá udice v květnu; odsouhlasení chytání dětí na Klášterském rybníce ještě v době, kdy nebude rybník otevřen pro chytání

    -  p. Milo informoval o rybářských závodech 26.4.2014; dále bylo odsouhlaseno pořádání závodů v srpnu 2014

    - příprava výroční členské schůze; příprava kandidátní listiny 


Výborová shcůze 12.2.2014

    - informace o rybářském bále

    - p. Milo navržen do členství v hospodářském výboru územního svazu, p. Hozman navržen do členství v odboru práce s mládeží územního svazu - členství bylo odsouhlaseno

    - informace o opravě Čížkovského rybníka

  

    


Výborová schůze 8.1.2014

    - příprava bálu

    - řešení žádosti o poskytnutí bezúročné půjčky, a to v souvislosti s opravou Čížkovského ryhníka